• TIN TỨC SỰ KIỆN 10.07.2019
  Nguồn gốc:GGtrade.vn  Ngày tháng:2019-07-10 10:28:29

  08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  12:00 EUR Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  13:00 NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 6)

  13:00 NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  13:00 NOK Norwegian CPI (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  13:00 NOK CPI Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  13:00 NOK PPI Na Uy (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  13:45 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Pháp (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

  15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

  15:30 GBP Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  15:30 GBP Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

  15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên Tháng)

  15:30 GBP Chỉ Số Dịch Vụ

  15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

  15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

  15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  15:30 GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 Tháng/3 Tháng)

  15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)

  15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của Các Nước Không Thuộc Châu Âu (Tháng 5)

  16:00 EUR CPI Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  16:00 EUR HICP của Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

  16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức

  16:45 EUR Đấu Giá BOT 12 Tháng của Italy

  17:00 EUR CPI Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  17:00 EUR Irish CPI (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  17:00 EUR HICP Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  17:00 EUR HICP Ai Len (Năm trên Năm) (Tháng 6)

  17:00 EUR CPI Bồ Đào Nha (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

  17:00 EUR CPI Bồ Đào Nha (Năm trên Năm) (Tháng 6)