Cách 1

  • 1

    Mở web, nhập tài khoản và mật khẩu, ấn nút [Đăng nhập];

  • 2

    Ấn [Rút tiền nhanh], nhập thông tin có liên quan sau đó ấn [Gửi] để xác nhận rút tiền. Sau khi xét duyệt thông qua, tiền sẽ về tài khoản luôn.