Thao tác

  • 1

    Mở web, nhập tài khoản và mật khẩu, ấn nút [Đăng nhập];

  • 2

    Mở [Chuyển nhượng tiền], lựa chọn tài khoản chuyển tiền ra và tài khoản chuyển tiền vào, điền số tiền, ấn [Chuyển tiền] để hoàn thành.