Cách 1

  • 1

    Mở web, điền thông tin đăng nhập tài khoản, sau đó ấn [Đăng nhập];

  • 2

    Ấn nút [Nạp tiền nhanh]; Điền các thông tin có liên quan, sau đó ấn [Xác nhận], sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn thành nạp tiền.