Cách 1

1

Mở web, điền các thông tin liên quan ở giữa trang, ấn [Tạo tài khoản miễn phí] để tạo tài khoản

Cách 2

  • 1

    Mở web, ấn nút [Mở tài khoản] góc phải trên để tạo tài khoản;

  • 2

    Điền các thông tin có liên quan, ấn [Tạo tài khoản miễn phí] để tạo tài khoản.